SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE

Termin 'subkultura' W literaturze socjologicznej (zwłaszcza amerykańskiej) to wyodrębnione wedle różnych kryteriów element systemu społecznego. Subkulturą nazywano grupę etniczną, religijną, nawet zawodową. Mówi się więc o subkulturze amerykańskich Murzynów, subkulturze zielonoświątkoców czy subkulturze maklerów giełdowych. Idąc tym tropem można też mówić o subkulturze uczniów czy harcerzy. W takim ujęciu subkultura byłaby segmentem kultury i nie podlegałaby wartościowaniu na niższe — wyższe, gorsze — lepsze. Jedyną, choć poważną wadą tego typu definicji jest to, że nie wskazuje ona na żadne specyficzne cechy danej grupy. Według Barbary Szackiej w książce pt: 'wprowadzenie do socjologii' pojęcie Subkultura to 'określenie wzorów zachowań występujących w niewielkich 'zbiorowościach' , które dzięki odmienności tych wzorów wyodrębniają się w ramach szerszych społeczeństw. Natomiast w słownikach i encyklopediach znajdziemy następujące wyjaśnienie tego terminu Subkultura (z łaciny sub — pod + cultura — uprawa, kształcenie), podkultura, pojęcie odnoszone najczęściej do zjawisk składających się na kulturę młodzieżową. Jej specyficznymi cechami są: spontaniczność, opozycyjność w stosunku do 'kultury dorosłych', zanegowanie kultury dominującej w społeczeństwie, odrzucenie wartości dorosłych, stworzenie własnych wzorów zachowań , podkreślanie odrębności poprzez język (żargon) i charakterystyczny wygląd. Uważa się, że subkultura jest wstępną fazą procesu, którego wynikiem jest kultura alternatywna Alternatywa- 'sytuacja wymagająca dokonania wyboru jednej z dwóch wykluczających się możliwości' Niezmiernie Ciekawym zjawiskiem jest Interakcja. Interakcja - 'dynamiczna zmienna sekwencja wzajemnie zorientowanych działań partnerów, którzy  modyfikują swoje działania w zależności od tego co robi lub mówi ten drugi' Jednak w tym przypadku trzeba mówić o interakcji regularnej. 'Występuje ona wtedy, gdy pojedyncze interakcje układają się w jakiś czasowy rytm, powtarzają w pewnych określonych momentach' Analizując termin interakcji opisany przez Prof. Piotra Sztąpkę możemy dojść do wniosku, iż jednostki wchodzą w interakcje między sobą tworząc grupy przyjaciół, społeczeństwo i w końcu subkultury jest ona regularna ponieważ grupy takie spotykają się na koncertach, osiedlach, pubach, domach, I pubach ponadto układa się w rytm żyją oni od spotkania do spotkania, od koncertu do koncertu. interakcja pomaga zawiązać pewną więź między jednostkami poznać się lepiej.

(...) Powyższa treść to tylko część artykułu. Aby przeczytać całość i uzyskać dostęp do źródeł należy się zalogować

   
Artykuły w pełnej wersji dostępne są tylko po zalogowaniu.
Poniżej przydatne linki: Techniczne możliwości Polskiego Fejsa
Udostępnij ten post
Oceń tekst:
00
1 Komentarz
  1. @radek zapraszam do lektury

Zostaw komentarz