Polityka Prywatności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Danych osobowych jest:

Polski Fejs

Inspektor i Administrator Ochrony Danych Osobowych:

Radosław Kordowski – [email protected]

Podstawami prawnymi jakie są odpowiednie do przetwarzania danych osobowych przez Polski Fejs to:

  •  art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO, którą wyrażają Państwo rejestrując się na Polskim Fejsie
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z
   prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora.

Logowanie przez platformy społecznościowe

Zawarte niżej informacje przeznaczone są również dla użytkowników łączących się poprzez aplikację logowania z innych platform takich jak Facebook, Google, Twitter z Polskim Fejsem w celu przekazania informacji dotyczących gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

Cel przetwarzania danych:

 1. Polski Fejs administruje i przetwarza w sposób automatyczny Państwa dane w celu rejestracji oraz zalogowania się na platformę Polski Fejs. Zatem automatycznie przetworzone dane są potrzebne tylko i wyłącznie celem uzyskania dostępu do platformy Polski Fejs na której możliwe jest publikowanie treści, odpowiedzi na państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacja z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Poprzez funkcjonowanie Polskiego Fejsa zbieramy i przetwarzany tylko i wyłącznie następujące rodzaje danych osobowych:
  • identyfikator Facebooka, Google, Twitter (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez

   nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości

   danych);

  • adres e-mail podłączony do kont Facebooka, Google, Twitter
  • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa

   wizerunek);

  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) dobrowolnie zamieszczone bezpośrednio przez użytkowników na platformie Polski Fejs.
  • treść Państwa postów, wpisów, komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez komunikator Polskiego Fejsa (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji)
 2. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby działania portalu Polski Fejs i do komunikacji z innymi użytkownikami portalu i udzielaniu odpowiedzi.
 1.  
 2. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych

  będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu

  zakończenia współpracy z Polskim Fejsem

 3. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa

  wpisów, komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez

  autora.

 4. Państwa dane osobowe gromadzone przez Polski Fejs tj. historia

  wpisów, historia aktywności, historia aktywności poprzez podlega retencji na zasadach określonych w regulaminie Polskie Fejsa.

 5. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
  • dostępu do treści swoich danych, (każdy użytkownik posiada samodzielny dostęp do swojego konta i jego ustawień)
  • prawo do uzyskania ich kopii (każdy użytkownik może pobrać zawartość wszystkich swoich wpisów – ustawienia systemowe Polskiego Fejsa – Dane Eksportowe),
  • prawo do ich sprostowania, (każdy użytkownik ma prawo edytować swoje dane samodzielnie lub edytować utworzone posty, komentarze z wyjątkiem postów publikowanych na Forum. Tego rodzaju posty może edytować tylko administrator na prośbę zainteresowanego)
  • prawo do usunięcia, (każdy użytkownik może swoje konto samodzielnie usunąć – ustawienia systemowe Polskiego Fejsa)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania, (każdy użytkownik może swoje konto ustawić jako prywatne – niewidoczne dla innych użytkowników Polskiego Fejsa)
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka techniczna możliwość na podstawie Eksportu Danych).
 6. Usuwając swoje konto Użytkownik bezpowrotnie automatycznie usuwa wszystkie dane osobowe zebrane przez aplikację Polski Fejs, jak również usuwa wszystkie autorskie wpisy wprowadzone przez użytkownika, które umożliwiałyby identyfikację danej osoby. Jedynymi danymi, które które po usunięciu użytkownika pozostają na Polskim Fejsie są wpisy na Forum, jednakże pozostające wpisy mają automatycznie usunięte informacje osobowe użytkownika i dodaną klauzulę (użytkownik usunięty).

8. Relacje pomiędzy Polskim Fejsem, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne.

9. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty email: [email protected]

11. Administrator jest również Inspektorem Ochrony Danych,

12. Dane osobowe są przetwarzane są automatycznie

13. Polski Fejs może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania niezbędnego do wysyłania powiadomień E-mail, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

COOKIES

1. Serwis zbiera również w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
możliwości logowania do serwisu;
utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Udostępnij ten post
Oceń tekst:
00