Majowa inflacja hurtowa osiągnęła najniższy poziom od dwóch lat – Fox Business

PPI Reports Decrease in Wholesale Prices, Indicating Slower Inflation on the Horizon - MarketWatch
PPI Reports Decrease in Wholesale Prices, Indicating Slower Inflation on the Horizon - MarketWatch

W maju 2019 roku wskaźnik inflacji hurtowej w Stanach Zjednoczonych spadł do najniższego poziomu od dwóch lat. Według danych opublikowanych przez Fox Business, wskaźnik ten wyniósł 1,8%, co oznacza spadek o 0,3% w porównaniu z kwietniem.

Inflacja hurtowa to miara zmian cen towarów i usług na poziomie hurtowym. Wskaźnik ten jest ważnym wskaźnikiem dla ekonomistów i inwestorów, ponieważ może wpłynąć na decyzje dotyczące polityki monetarnej oraz inwestycji.

Spadek inflacji hurtowej w maju był zaskoczeniem dla wielu analityków. Oczekiwano bowiem wzrostu wskaźnika do 2,0%. Jednym z powodów takiego wyniku mogą być niższe ceny paliw oraz spadek cen surowców przemysłowych.

Według ekspertów, spadek inflacji hurtowej może wpłynąć na decyzje Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) dotyczące stóp procentowych. Spodziewa się bowiem, że FOMC będzie bardziej skłonny do obniżenia stóp procentowych w celu pobudzenia gospodarki.

Należy jednak pamiętać, że inflacja konsumencka – czyli miara zmian cen towarów i usług na poziomie detalicznym – pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie. W maju wyniosła ona 1,8%, co oznacza wzrost o 0,1% w porównaniu z kwietniem.

Wpływ spadku inflacji hurtowej na gospodarkę jest trudny do przewidzenia. Z jednej strony niższe ceny mogą pobudzić popyt i przyspieszyć wzrost gospodarczy. Z drugiej strony, niskie ceny mogą wpłynąć negatywnie na zyski firm i spowolnić inwestycje.

Podsumowując, spadek inflacji hurtowej w maju był zaskoczeniem dla wielu analityków i może wpłynąć na decyzje dotyczące polityki monetarnej oraz inwestycji. Należy jednak pamiętać, że inflacja konsumencka pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie, co może wpłynąć na dalszy rozwój gospodarczy.

May Wholesale Inflation Hits Two-Year Low - Fox Business

Zostaw komentarz